Herziening 2018 – voorstel 23 juni

Vervanging/aanvulling

Doel: vervanging/aanvulling en (enige) inhoudelijke kwaliteitsverbetering en aanvullen met liederen voor kinderen

Uitgangspunt: zoeken naar balans in verschillende genres en typen liederen:
oud — recent
beleving — proclamatie
zwaar, diepzinnig — vrolijk, luchtig
zwijmelig — strijdlustig
persoonlijk — gezamenlijk
thema’s: aanbidding, aansporing, bemoediging, toewijding, onderwijzing, strijd en overwinning, wederkomst, doel van het lijden, evangelisatie, ...

Werkwijze
1. Streven om niet meer dan 500 liederen op te nemen. Mogelijkheid behouden om aan te vullen (losbladig systeem?)
2. Zo veel mogelijk de oude nummering handhaven
3. Opvulling van ongebruikte nummers met B- en C-liederen
4. Vervanging van liederen die wel voor persoonlijk gebruik geschikt zijn, maar (om verschillende redenen) minder geschikt zijn voor samenzang. Deze zijn vervangen door B- en C-liederen. Voorbeeld: gelegenheidsliederen van Hugo
5. Vervanging van oververtegenwoordigde genres en thema’s door ondervertegenwoordigde thema’s, liederen van schrijvers die door de gemeente van Jezus Christus van beproefde waarde zijn bevonden en door enkele berijmde Psalmen. Bijvoorbeeld: liederen over moeilijkheden en persoonlijke beleving, die mede door hun melodieën een sterk sentimenteel karakter krijgen, zijn in de oude selectie oververtegenwoordigd en in de nieuwe selectie vervangen door proclamerende liederen, zoals over de wederkomst van de Here Jezus. Schrijvers als Luther en Isaäc da Costa hebben hierdoor een plaats gekregen. Ook enkele moeilijk zingbare liederen zijn vervangen.
6. Regelen van kopierechten
7. Voorleggen aan gebruikers – terugkoppeling en verwerking daarvan

Advies en suggesties:
Henk de Bie, Elmer Smith, Trudie Holtman, Simon de Visser


Toekomst
Meer aanbiddingsliederen, eventueel ter vervanging van liederen die nooit gezongen worden.