Het doel van dit blog, dat een link is van de website www.degoudenkandelaar.net, is getuigenissen te delen van Gods weg in en met ons, tot verheerlijking van Zijn Naam en tot bemoediging en aansporing van “een ieder die de naam des Heren noemt” (2 Tim. 2:19).
Het is de bedoeling dat elke eerste van de maand een getuigenis of overdenking gepubliceerd wordt. U kunt reageren door te schrijven in het daarvoor bedoelde veld, onder "Comments".

oktober 2014

Jezus Christus, zoon des mensen, Zoon van God


Schriftgedeelte:


Als kinderen van God moeten we oppassen dat we geen moment voorbijgaan aan de grootheid van Jezus Christus. Dat klinkt misschien vreemd, maar er is een reële, voortdurende aanval vanuit het rijk van de duisternis, om christenen af te leiden van Christus. Natuurlijk verdwijnt Hij niet uit ons denken en uit onze beleving, maar er is een gevaar dat Hij op de achtergrond raakt, niet de eerste en hoogste plaats krijgt in ons leven.

Wordt vervolgd.


H.d.J.